Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen brengt adviesrapport uit

0
507

De Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen (Commissie-Bos) heeft onder leiding van oud-minister Wouter Bos op 15 januari 2020 de bevindingen van haar onderzoek om zorg voor ouderen in de toekomst op peil te houden aan Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangeboden.

De commissie geeft in het adviesrapport 35 aanbevelingen die zij toetst aan de vier principes van regie, eenvoud, integrale benadering en samenwerking. Uit de 35 aanbevelingen zijn drie belangrijke conclusies te destilleren.

Digitaliseren

De eerste conclusie is dat meer gebruik gemaakt moet worden van digitale oplossingen. Dit geldt volgens de commissie niet alleen voor aanbieders van professionele zorg en ondersteuning. Ook ouderen zelf zullen veel meer gebruik moeten maken van digitale oplossingen, om hun dagelijks leven makkelijker en aangenamer te maken. Dit zou moeten leiden tot meer eigen regie, een hogere kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van schaarse zorgverleners.

Samenwerking en regionalisering

Een tweede conclusie van de commissie is om de lokale en regionale samenwerking de komende jaren belangrijker te maken dan keuzevrijheid en concurrentie. Alle in de zorgketen betrokken partijen horen effectief en efficiënt samen te werken om schaarse middelen (mensen, geld) doelmatig in te zetten en ervoor te zorgen dat ouderen zelf zo min mogelijk last hebben van de veelheid aan partijen die bij het leveren van zorg en ondersteuning betrokken is. In deze tijden van (dreigende) krapte aan middelen is samenwerking en regionalisering een groter goed dan keuzevrijheid en concurrentie, aldus commissie voorzitter Wouter Bos.

Bouwen en verbouwen

Een derde belangrijke conclusie die uit het rapport kan worden getrokken is dat er op dit moment voor ouderen veel te weinig wordt gebouwd en verbouwd. Dit heeft als gevolg dat er niet alleen een ontoereikend woningaanbod voor ouderen is, maar ook een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt. Kortom, als de problematiek voor de woonhuisvesting voor ouderen wordt aangepakt, heeft dit ook een positief effect op de krapte in de woningmarkt voor andere leeftijdscategorieën.

De commissie heeft alle partijen die bij zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen betrokken zijn uitgenodigd om tot 1 april 2020 te reageren op het advies. Reacties kunnen als pdf-bestand per e-mail naar nico.de.neeling@minvws.nl worden verzonden. Deze reacties zullen in een tweede versie van het rapport verwerkt worden en naar verwachting na de zomer gepresenteerd worden.

Klik hier om het rapport te downloaden