Maximale huurprijs en huurverhoging 2018

0
457

Wat is de maximale huurprijs van uw woningen? En hoeveel huurverhoging mag u berekenen in 2018?

Maximale huurprijs

Hoeveel huur u mag vragen voor een woning, is afhankelijk van diverse kenmerken. Het woningwaarderingsstelsel kent punten toe aan deze kenmerken en berekent op basis daarvan de maximale huurprijs voor de betreffende woning. Is de maximale huurprijs hoger dan € 710,68 (prijspeil 2018), dan valt de woning in de vrije sector en is het WWS richtinggevend.

Huurverhoging

De overheid stelt jaarlijks een maximale huurverhoging vast. Als verhuurder mag u één keer per 12 maanden de huur verhogen. De meeste verhuurders doen dit per 1 juli.

De huurverhoging is afhankelijk van het huishoudinkomen van uw huurder. Was dit in 2016 €41.056,- of minder? Dan mag u de huur met 3,9% verhogen (1,4% inflatie + 2,5%).

De huurverhoging voor huurders met een inkomen boven de €41.056 bedraagt 5,4% (1,4% inflatie + 4%).

Als u als verhuurder gebruik wil maken van de inkomensafhankelijke huurverhoging door meer te vragen dan 3,9%, dan moet u een huishoudverklaring van de Belastingdienst bij uw huurverhogingsvoorstel toevoegen.

Uitzondering

De hogere huurverhoging geldt niet voor:

  • huishoudens waarvan 1 of meer bewoners de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging;
  • huishoudens die uit 4 personen of meer bestaan op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverhoging.

Bovenstaande huishoudens mogen maximaal met 3,9% worden verhoogd.

Vrije sectorwoningen kennen geen maximale huurverhoging.

Let op: Het is dus belangrijk om uw woningen jaarlijks opnieuw te waarderen. Om uw huurprijzen mee te laten stijgen met de inflatie, maar ook om te bepalen of uw woningen in de vrije sector vallen of niet.