Wijzigingen huurbeleid 2021

0
303

In 2021 wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd in het huurbeleid voor corporaties. Zorgorganisaties die de rol van intermediaire verhuurder vervullen krijgen hier ook mee te maken.

Op het moment dat de woningbouwcorporatie eigenaar is van het vastgoed, de zorgorganisatie dit huurt en onderverhuurt aan haar cliënten is sprake van intermediaire verhuur.

Toewijzingsregels en inkomenstoetsingen die vanuit de woningwet voor corporaties gelden, gelden bij intermediaire verhuur ook voor de hurende cliënt van de zorgorganisatie. De doelgroep waaraan de zorgorganisatie wil verhuren, wordt hiermee verkleind.

Op dit moment ligt een voorstel in de Tweede Kamer om de inkomensgrens te differentiëren naar huishoudtype. Immers, de kosten voor levensonderhoud verschillen per type huishouden.

Op dit moment geldt voor corporaties de 80-10-10 toewijzingsregel (prijspeil 2020):

  • 80% van de vrijgekomen sociale huurwoningen verhuren aan huurders met een maximum inkomen van €39.055;
  • 10% met een maximum inkomen tussen de € 39.055 en € 43.574;
  • 10 % vrij toe te wijzen, met voorrang voor urgenten.

Deze toewijzingsregel zou per 1 januari 2021 vervallen en worden vervangen voor de 90-10 regeling, waarbij de inkomensdoelgroep van € 39.055 en € 43.574 vervalt. Door het voorstel de inkomensgrenzen te differentiëren naar huishoudtype, wordt de 80-10-10 regel met een jaar verlengd.

Uitzondering voor toewijzen met zorg

Inkomens van potentiele huurders moeten bij intermediaire verhuur altijd worden getoetst. Wie deze toets uitvoert, de zorgorganisatie of de corporatie, is afhankelijk van de gemaakte afspraken. Bij toewijzing aan huurders met een zorgvraag, die meer dan 10 uur per week zorg ontvangen, geldt nog altijd een uitzonderingsgrond. Het inkomen moet worden getoetst, maar het feit dat deze huurder met zorg te veel inkomen heeft, is geen belemmering in de toewijzing. Het is bij deze welvarende doelgroep aan te bevelen om de huurprijs passend te maken en op de liberalisatiegrens te gaan verhuren.

De liberalisatiegrens in 2021 voor sociale huurwoningen is € 752,33 (€ 731,14, prijspeil 2020).

Tevens is een aantal andere wijzigingen bekend voor het huurbeleid van 2021. Aedes heeft deze overzichtelijk op een rij gezet.