Home Management & Strategie Aanpassingen Woningwaarderingsstelsel

Aanpassingen Woningwaarderingsstelsel

0
Aanpassingen Woningwaarderingsstelsel

Op 1 oktober 2016 is het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor zelfstandige woonruimte aangepast. In de volgende situaties kunnen extra punten toegekend worden:

  • in het geval van renovatie;
  • bij kleine woningen in de COROP-gebieden Amsterdam en Utrecht;
  • bij de zorgwoning.

Renovatie

Voor specifieke nieuwbouwwoningen geldt al dat minimaal 40 punten worden toegekend voor de WOZ-waarde. Het gaat hierbij om nieuwbouwwoningen opgeleverd in het kalenderjaar 2015, 2016, 2017, 2018 of 2019 waarbij de woning minimaal 110 punten heeft voor alle andere onderdelen dan de WOZ-waarde. In het WWS wordt verduidelijkt dat deze regeling ook geldt na een ingrijpende renovatie, waarbij de energieprestatie op het niveau is gebracht van een nieuwbouwwoning zoals bepaald door het Bouwbesluit 2012.

Als een renovatie niet leidt tot een woning die inzake de energieprestatie voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw kunnen wel extra punten worden toegekend op basis van de investeringen. Het gaat daarbij om 0,2 punt per investering van € 1.000. Daarbij kan deze puntentoekenning uitsluitend plaatsvinden indien de renovatie heeft geleid tot een investering van meer dan € 10.000.

Kleine woningen in COROP-gebieden Amsterdam en Utrecht

Om realisatie van woningen in het middensegment van de huurmarkt, net boven de liberalisatiegrens, te stimuleren wordt het WWS verruimd voor de COROP-regio’s Amsterdam en Utrecht voor nieuwbouw van kleine woningen. Daarbij gaat het om woningen tot 40 m2, gebouwd in de jaren 2017 tot en met 2021.

Zorgwoning

Bij zogenaamde zorgwoningen kan een toeslag van 35% op de punten worden toegepast. Het gaat daarbij om een in een woongebouw gelegen woonruimte die een zelfstandige woning vormt, waarbij woongebouw en woning geschikt en bestemd zijn voor mensen met een fysieke beperking. De toeslag van 35% is verruimd en is ook van toepassing op de nieuwe onderdelen 9.1 en 10.