De kracht van Evidence Based Design

0
363

Bouwen kunnen we tegenwoordig in allerlei vormen en maten. Hoe groter, groener en gracieuzer, hoe beter. Er wordt de laatste tijd zelfs zoveel gebouwd dat het doel van het gebouw soms compleet in vergetelheid raakt. Het gaat er namelijk niet om dat een gebouw zo groot, groen of gracieus mogelijk is. We bouwen met een doel en dat doel is het huisvesten van de uiteindelijke gebouwgebruiker.

Evidence Based Design. Wat houdt het in en wat levert het op?

Bij Evidence Based Design staat de eindgebruiker volledig centraal. Het gaat bij deze vorm van bouwen namelijk om de aantoonbare feiten die achter een ontwerp schuilgaan. Het is hierbij van belang om de juiste kennis te vergaren, zodat een gebouw daadwerkelijk kan bijdragen aan het welbevinden van de mensen en daarmee aan een gezonde organisatie. We kunnen met zijn allen namelijk wel blijven bouwen, maar als een gebouw geen toegevoegde waarde heeft, wat levert het dan nog op?

Wie is nou eigenlijk de gebouwgebruiker?

In feite heeft een gebouw maar één doel. Dat is het gebouw gebruiken. Om een gebouw gebruiksklaar te maken, moeten allereerst de gebouwgebruikers overzichtelijk in kaart worden gebracht. Wie zijn de eindgebruikers en waar liggen hun waarden en behoeften? Vaak heeft ieder gebouw een eigen bestaansrecht met daarbij horend één of meerdere doelgroepen. Zo heb je bij kantoren vaak te maken met een gebouw dat alleen is bestemd voor werknemers. Bij leer- en zorgomgevingen heb je juist te maken met twee of drie typen gebouwgebruikers, zoals docenten en leerlingen, of artsen, patiënten en bezoekers.

One size doesn’t fit all

Het is belangrijk om onderscheid te maken in de verschillende type gebouwgebruikers. Iedere gebruiker heeft namelijk een eigen profiel met daarin zijn of haar eigen wensen, behoeften en gebruikerspatronen. Door deze profielen overzichtelijk te maken, kan je hier met de huisvesting en vastgoed aansluitend op inspelen. Juist dat onderdeel is belangrijk voor het Evidence Based Design.

Een succesvol Evidence Based Design

Om de wensen, behoeften en gebruikerspatronen van een gebouwgebruiker te achterhalen, zet je diverse meetinstrumenten in. Kwalitatief onderzoek is hierbij van groot belang. In onze werkwijze stellen wij de mens daarbij centraal, omdat wij ervan zijn overtuigd dat de eindgebruiker, als ervaringsdeskundige, de expert is. Bij Evidence Based Design gaat het erom dat je zowel vóór als na de bouwsituatie kijkt naar het welbevinden van de mensen. Door deze kennis overzichtelijk in kaart te brengen, kan je vervolgens meten wat de daadwerkelijke resultaten van een nieuwe omgeving zijn. Zodra deze resultaten positief zijn, spreken we van een succesvol Evidence Based Design!