Een veilige organisatie: waar moet u op letten?

0
284

Geregeld verschijnen er berichten in de media over calamiteiten bij zorgorganisaties, zoals brand en diefstal. Vaak wordt dan ook de naam van de zorgorganisatie genoemd. Dat is niet wenselijk en bovenal wilt u dat uw cliënten en collega’s veilig zijn binnen uw organisatie! Hoe voorkomt u deze calamiteiten?

Handig: gratis checklist veiligheid

Alle medewerkers dragen binnen de kaders van hun functie de verantwoordelijkheid om hun (zorg)taken zo goed en zo veilig mogelijk uit te voeren. Dit alles uiteraard in het belang van de cliënten, maar zeker ook in het belang van de medewerkers zelf.

In veel gevallen verleent u uw diensten vanuit een gebouw of meerdere gebouwen. Misschien staat u er niet iedere dag bij stil, maar uw vastgoed (al dan niet gehuurd) draagt bij aan de mate van veiligheid van uw organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brandveiligheid, legionella-beheersing en toegankelijkheid. Om ervoor te zorgen dat uw vastgoed op deze punten voldoet aan alle veiligheidseisen hebben wij een handige checklist opgesteld. Hiermee kunt u de eerste stappen zetten naar een veilige(re) organisatie.

Brandveiligheid

 • Zorg voor een actuele omgevingsvergunning ‘brandveilig gebruik’ (inclusief actuele en gewaarmerkte plattegronden).
 • Let bij het maken van extra doorvoeringen voor bekabelingen goed op of men geen brandcompartiment doorkruist. Zo ja: neem dan passende afdichtingsmaatregelen.
 • Controleer het functioneren van vluchtwegen en nooduitgangen.
 • Zorg voor een ongehinderde toegang tot brandblussers en brandslanghaspels.
 • Controleer of het ontruimingsplan nog actueel is en aanwezig is op de vereiste plaatsen.
 • Controleer de vluchtplattegronden op actualiteit.
 • Oefen regelmatig een ontruiming en evalueer daarna het verloop. Voer desgewenst de nodige maatregelen door om tot een goede ontruiming te komen.

Legionella-beheersing

 • Controleer de geldigheid en actualiteit van het legionellabeheersplan.
 • Zorg voor een actueel tekeningenbestand van de waterinstallatie, waarin uitgevoerde wijzigingen zijn verwerkt.
 • Onderdeel van de legionella-beheersing is het bijhouden van een logboek, wordt dit gedaan zoals is vastgelegd?

Toegankelijkheid

 • Test of u ongemerkt uw gebouw kunt betreden. Als u het kan, dan kan iemand met verkeerde bedoelingen dat ook!
 • Inventariseer de in omloop zijnde sleutels: wie heeft deze in bezit en waar geeft de sleutel toegang toe? Houd bij of sleutels uitgegeven aan derden en voormalig personeel ook daadwerkelijk worden geretourneerd.
 • Leg vast wie geautoriseerd is om sleutels bij te laten maken en wie daarover beslist.
 • Als men veel problemen ervaart bij het gebruik van sloten en sleutels, is het wellicht een idee om per gebouw een nieuw sluitsysteem toe te passen waarbij zaken als inbraakwerendheid, hiërarchie, nalevering en gebruiksgemak voldoende worden afgedekt.