Experiment Persoonsvolgende Zorginkoop

0
320

Op 1 januari 2017 start het experiment ‘Persoonsvolgende Zorginkoop’. Het experiment beoogt de keuzemogelijkheden van klanten te vergroten zodat zij de zorg kunnen kiezen die het best bij hen past. De NZa heeft inmiddels de spelregels vastgelegd en gecommuniceerd met de betrokken partijen. Het experiment gaat van start in Rotterdam (Gehandicaptenzorg) en de regio Zuid-Limburg (Verpleging&Verzorging).

Klantgericht

Het experiment zorgt dat er meer ruimte ontstaat voor nieuwe zorgaanbieders én dat de klant meer keuzevrijheid heeft. Het experiment beoogt drie hoofddoelen:

  • Zorgaanbod dat qua aard, omvang, te verlenen zorg en locatie zoveel mogelijk aansluit bij de concrete vraag van de klant;
  • Vergroten van de keuzemogelijkheden en keuzevrijheid van de klant;
  • Versterken van de positie van de cliënt bij het inventariseren van de zorgvraag en het daarbij passende aanbod.

De klant is leidend en zal gedurende het keuzeproces (onafhankelijk) ondersteund worden om de zorgvraag en daadwerkelijke behoeften helder te krijgen. Hierop kan een passend aanbod gezocht worden.

Wijziging inkoop-bekostigingsmodel

Onderdeel van dit experiment is een verandering van het inkoop- en bekostigingsmodel. Zorgaanbieders maken geen volume- en prijsafspraken meer met de Wlz-uitvoerder. Onder het experiment mag iedereen die zorg levert en voldoet aan generieke inkoopvoorwaarden de zorg tegen een vast tarief in rekening brengen. Het is de bedoeling dat nieuwe zorgaanbieders hierdoor makkelijker toe kunnen treden. Dat betekent meer keuze voor de klant.

Gevolgen

Het experiment zorgt voor een andere dynamiek in de zorgwereld. De klant wordt leidend en niet de financiering. De klant krijgt samen met zijn/haar familie meer zeggenschap en vrijheid om te kiezen voor de zorgaanbieder van hun voorkeur.

Ook zal de concurrentie toenemen door nieuwe zorgaanbieders en nieuwe concepten. Voor zorgorganisaties wordt een vraaggericht en onderscheidend aanbod dat aansluit op de wensen van de klant dus nóg belangrijker: waarom kiest iemand voor uw zorgorganisatie of juist voor een andere aanbieder? Is de locatie doorslaggevend of is juist de manier waarop medewerkers met bewoners omgaan de belangrijkste reden?

Door juist uw klanten en omgeving meer te betrekken in de ontwikkeling van uw zorg, producten en diensten speelt u meer in op de (onvervulde) behoeften en voorkeuren van uw doelgroep. Zo kunt u nieuwe woonzorg- en serviceconcepten ontwikkelen. Het uiteindelijke resultaat is een geloofwaardig, relevant en onderscheidend concept. Daarmee is de kans dat mensen voor uw aanbod kiezen en de kans op een succesvol concept veel groter.