Fout ontdekt in nieuw WWS-puntensysteem

0
313

De minister heeft onlangs erkend dat er een fout in het WWS zit, waardoor verhuurders van zorgwoningen minder huur mogen vragen dan de bedoeling is. Minister Blok laat de fout zo spoedig mogelijk herstellen.

Minder huur dan de bedoeling is

In oktober 2015 is het WWS-puntensysteem vernieuwd. Onlangs heeft minister Blok bekend gemaakt dat er een fout in het model zit. Het gevolg hiervan is dat verhuurders die zorgwoningen verhuren op dit moment minder huur mogen vragen voor een zorgwoning dan de bedoeling is. De minister heeft aangegeven dat hij deze fout laat herstellen.

Wat gaat er mis?

Het gewijzigde WWS bestaat uit negen vaste onderdelen, zoals onder andere oppervlakte van de vertrekken, voorzieningen in de keuken/badkamer en de energieprestatie. Daarnaast mogen verhuurders van zorgwoningen 35% extra punten toerekenen boven op de maximale huurprijs. In het Besluit Huurprijzen Woonruimte staat dat die puntentoeslag vastgesteld moet worden op basis van acht in plaats van negen onderdelen. Het negende onderdeel, de punten voor de WOZ-waarde, tellen daardoor onterecht niet mee voor de huurprijs. Dit zorgt ervoor dat de maximale huurprijs lager uitkomt.