Uniek concept in ‘dementendorp’ De Hogeweyk

0
375

Het in Weesp gevestigde ouderenzorgcentrum De Hogeweyk trekt wereldwijd de aandacht vanwege hun bijzondere concept. In het zorgcentrum wonen 144 mensen met dementie. Zorg, wonen en welzijn staan centraal, maar het ‘gewone leven’ staat voorop. Samen met een afvaardiging van de Saxenburgh Groep bezocht draaijer+partners dit centrum om inspiratie op te doen.

Volledige bewegingsvrijheid

Bewoners wonen met zijn zessen in een woongroep met één sanitaire ruimte, keuken en wasruimte. Ze kunnen zich door alle woningen en de binnentuin met verschillende straatjes volledig vrij bewegen. Er is sprake van een echt dorp dat is voorzien van een restaurant, supermarkt, kap- en schoonheidssalon, fysiotherapie, recreatieruimten, terrasjes en zelfs een theater.

De woongroepen leven volledig volgens de ‘normale’ principes, zoals thuis. Bewoners bepalen zelf hun dagritme met enige structuur waar wenselijk. De medewerkers op de woongroep zijn integraal verantwoordelijk voor de zorg en het gehele huishouden van de woning. Zij doen de boodschappen in de supermarkt, die tevens fungeert als magazijn voor het eten, verzorging en medisch materiaal. Ook koken en wassen zij.

Naast de dagelijkse huishouding wordt er vanuit een ‘Uitbureau’ een tal aan activiteiten georganiseerd binnen de Hogeweyk. Dit zijn activiteiten als muziek maken, dansen, gymmen, zwemmen en schilderen. Het Uitbureau is gekoppeld aan fysiotherapie die daarin een coachende rol vervult. Hierdoor kan het zorgcentrum verschillende activiteiten aanbieden, waardoor bewoners actief blijven en genieten van het leven.

Verschillende leefstijlen

In veel zorgcentra moeten volstrekt vreemde mensen opeens met elkaar leven als een ‘gezin’. Daarvoor heeft De Hogeweyk zogenoemde leefstijlen ontwikkeld. Door de bewoners met elkaar te matchen op achtergrond, interesses, muziek en eten vinden zij herkenning in de woonomgeving en in elkaar waardoor zij zich veilig en thuis kunnen voelen. Iedere woongroep heeft zijn eigen leefstijl, zoals traditioneel, stads, Goois en cultureel.

Visie ‘gewoon leven’ staat voorop

De Hogeweyk heeft de behoeften van de bewoners centraal gesteld. De visie ‘gewoon leven’ is volledig doorgevoerd ten behoeve van een goede kwaliteit van leven van de bewoners. Bewoners blijven in hun waarde, doordat ze de vrijheid behouden en kunnen gaan en staan waar ze willen. De Hogeweyk ervaart hierdoor minder onrust, agressie en irritatie bij de bewoners.

Al met al is De Hogeweyk een heel mooi voorbeeld van hoe ‘gewoon leven’ voor mensen met dementie in de zorg(omgeving) toepast kan worden. Om de zorg continue te blijven verbeteren, is meer onderzoek nodig. Zo kan deze veronderstelde toegevoegde waarde voor de bewoners ook daadwerkelijk worden aangetoond en onderbouwd. Pas dan kunnen wij zorgomgevingen continue verbeteren middels Evidence Based Design!