Waarde van zorgvastgoed

0
291

Het waarderen van zorgvastgoed staat steeds meer in de belangstelling. Nu de gegarandeerde vergoeding van zorgvastgoed vervalt en de integrale tarieven vanaf 2018 onderhandelbaar worden, vragen banken steeds vaker om een taxatie en dienen taxateurs van zorgvastgoed vanaf 1 januari 2016 ingeschreven te zijn bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Wat is nu de waarde van het vastgoed en welk waardebegrip moet gehanteerd worden?

Wanneer een taxatie?

Banken vragen steeds vaker om een taxatie. Dit komt onder andere door wetgeving van de Europese Centrale Bank (ECB). Banken moeten onderbouwen dat de onderliggende waarde hoger is dan de bedrijfswaarde. De ECB heeft hiervoor de volgende richtlijnen opgesteld:

  • zakelijk onroerend goed wordt ten minste eenmaal per jaar getaxeerd;
  • onroerend goed dat als niet-zakelijk is bestempeld wordt eenmaal per drie jaar getaxeerd.

Een taxatierapport levert u inzicht in de kasstromen, het toekomstperspectief en in de risico’s van uw vastgoed. Ook voor de jaarrekening of bij verkoop van vastgoed is een taxatierapport vereist.

Hoe komt de waarde tot stand?

De waarde van vastgoed wordt bepaald door kasstromen. Deze ontvangt u bijvoorbeeld wanneer u uw vastgoed verhuurt als woning, maar ook op basis van bekostiging. Daarnaast zijn de markt-, bedrijfs-, WOZ- en herbouwwaarde van belang bij het opstellen van een taxatierapport.

Marktwaarde

De marktwaarde geeft aan welke opbrengst reëel is op het moment dat u het pand wilt verkopen. De hoogte van de marktwaarde wordt onder andere bepaald door de wijze waarop u het te koop aanbiedt. Daarnaast speelt het beoogde gebruik na verkoop een rol.

Bedrijfswaarde

De waarde van de toekomstige kasstromen is bepalend voor de waarde bij bestaand vastgoed. De kasstromen bestaan bijvoorbeeld vergoedingen vanuit de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC), nacalculatie en opbrengsten uit woningverhuur. Bij te realiseren vastgoed is het van belang dat de investeringen in de toekomst worden terugverdiend.

WOZ-waarde

Afgezien van de vraag of de waarde niet te hoog is vastgesteld wilt u wellicht weten of u geld kunt besparen op de WOZ. U hoeft bijvoorbeeld het gebruikersdeel van de WOZ niet te betalen, als uw zorgvastgoed gebruikt wordt voor wonen.

Herbouwwaarde

De verzekerde herbouwwaarde van uw vastgoed bepaalt of u schade al dan niet volledig vergoed krijgt. Met name bij grotere schades is het van belang om hiermee bekend te zijn en dit af te stemmen met uw verzekeraar. Zo weet u zeker dat u niet te hoog, maar zeker ook niet te laag verzekerd bent.

Vakkundig, helder en transparant

Een taxatierapport geeft de (on)mogelijkheden van zorgvastgoed aan. Wanneer u uw vastgoed laat taxeren door een taxateur dan biedt dat u de volgende voordelen:

  • is methodologisch langs de juiste weg opgesteld;
  • is ingeschreven in de kamer Groot Zakelijk van het NRVT;
  • kijkt ook naar de functionaliteit van het vastgoed voor de zorg;
  • is transparant opgesteld waardoor het na te rekenen is;
  • geeft openheid over de gebruikte gegevens en de toegepaste methode.