Risico’s servicekostenafrekening

Het begin van een nieuw jaar brengt voor zorgorganisaties veel (reken)werk met zich mee. Naast onder andere wijzigingen in wet- en regelgeving, extra taken...

Zijn “bejaardenoorden” Wonen of Maatschappelijk?

Op 4 oktober 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) een zeer interessante uitspraak gedaan over een bouwplan...

E-mailservice ‘Berichten over uw buurt’ biedt schijnzekerheid

Recent heb ik een enthousiast artikel geschreven over de e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’. Door een abonnement op die gratis e-mailservice te nemen, zou...

Zorgwoningen en -complexen in het bestemmingsplan

De behoefte om langer zelfstandig te wonen en het scheiden van wonen en zorg heeft de afgelopen jaren tot veel uitspraken geleid over de...

Zorginfrastructuur 2018

Het Rijk voegt in 2018 een bedrag van € 27,8 miljoen toe aan de integratie-uitkering sociaal domein in het Gemeentefonds. VGN geeft aan dat...

Leegstand door kortere verblijfsduur

De verblijfsduur in verpleeghuizen lijkt ieder jaar verder af te nemen. In 2015 was de gemiddelde verblijfsduur nog 14 maanden. In 2016 is deze...