Wordt de hoofdhuur van het verzorgingshuis huur van woonruimte?

De extramuralisering van de zorg als gevolg van de gewijzigde AWBZ is in volle gang. Verzorgingshuizen kiezen vaak voor verhuur van woonruimte aan de...

Wetsvoorstel tijdelijke verhuur woonruimte in voorbereiding

Minister Blok heeft bij brief van 11 april 2014 aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt een wetsvoorstel voor te bereiden dat meer mogelijkheden zal...

Scheiden van Wonen en Zorg: de koppeling van huur- en zorgovereenkomst

Scheiden van Wonen en Zorg (SWZ) houdt in dat ┬áde zorg ge├źxtramuraliseerd wordt. Dat wil zeggen: de zorgverlening is niet langer inherent verbonden aan...