Parkeerbehoefte bij zorgwoningen

De afgelopen jaren is heel veel geschreven over de vraag of woon-zorgcomplexen onder de bestemming ‘Wonen’ dan wel ‘Maatschappelijk’ vallen. Ik heb daar ook een duit...

Een eerlijk vastgoedresultaat in een oneerlijke wereld

Het maken van keuzen om te investeren is niet eenvoudig. Zeker niet als deze keuzen een impact hebben van vele jaren, zoals bij de...

Visie NVB op financiering zorgsector: wat zijn de consequenties voor zorgorganisaties?

Op 13 maart jl. heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een visie uitgebracht op de financiering van de zorgsector. Dit heeft mogelijk grote...

Vastgoed centraal bij conceptontwikkeling

Elke samenleving kent zijn eigen sociale doelen, waarden en normen. Karakteristieken die verankerd zijn in zowel culturele tradities als in het politieke en economische...

Duurzaamheid in de zorg – deel 1: CO2-reductie

Afgelopen oktober is de Green Deal ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’, in de volksmond beter bekend als de ‘Green Deal 2.0’, ondertekend door...

Waarde van zorgvastgoed: met of zonder zorgexploitatie?

De waarde van het vastgoed is onderdeel van de balans van zorgorganisaties. De waarderingsgrondslag van de boekwaarde (de historische kostprijs verminderd met afschrijvingen) wordt...